Graveløyve/gravemelding

Gravemelding


Det skal søkjast om graveløyve ved all graving.

 

Kommunen gir graveløyve på grunnlag av utfylt skjema - Skjema for graveløyve/gravemelding

 

Graveløyve/gravemeldingar må ansvarleg entreprenør eller ansvarleg grunneigar gå inn på www.gravemelding.no for å få.