Grunnleggande informasjon

 

Alle våre skjema på statleg tenestemeny ligg på https://www.nav.no/Forsiden

  • Ein kan søkje elektronisk på dei fleste områda.
  • Lokalkontoret har ikkje kompetanse om pensjon. Då nyttar ein heimesida til NAV, eller 55 55 33 34.
  • Utforsk heimesida vår og bruk "Ditt nav", din fyrste kontakt til oss. Opent heile døgeret.
  • For kommunale tenester ring 55 55 33 33. Gi bedskjed til kontaktsenteret når det gjeld kommunale tenester som stønad til livsopphald. Vi ringer oppatt innan 48 timar viss vi ikkje er tilgjengeleg. Svartida til kontaktsenteret er som oftast inntil 30 sekundar, men kan av og til ta fleire minuttar. Unngå gjerne tida med størst trafikk, som er melliom kl.10.30 og kl. 13.00.
  • NAV Lærdal nyttar timeavtalar - opningstida utan timeavtale er tysdag kl. 10.00 - 14.00. 
  • Du får gode tenester hjå oss frå "Ditt NAV" på NAV.no og vårt kontaktsenter 55 55 33 33. Der kan du bestille time viss det blir naudsamt.
  • Kontaktsenteret har spesialnummer for pensjon, 55 55 33 34 og for arbeidsgjevar og behandlar 
    55 55 33 36.
  • Post som gjeld kommunale tenester til NAV kan leverast på tenestetorget, 1. etg. i Lærdal rådhus alle dagar mellom kl. 8 – 15. På statleg side i NAV er det elektroniske løysingar, eller papirpost til ulike forvaltningsavdelingar i NAV. Sendingsinformasjon går fram av www.nav.no