IKT


IKT-rådgjevar: Amund Øvstetun

E-post: amund.ovstetun@laerdal.kommune.no    
 

Ikt rådgjevar sine oppgaver:

  • Dagleg drift av Lærdal kommunen sin IKT-platform
  • Telefoni
  • Utvikling 
  • Brukarstøtte