Kontaktpersonane jobbar for tida ein del på heimekontor, men me vil gjennomføre møter og anna aktivitet så langt som råd. Me har også moglegheit til å gjennomføre digitale møter. 
Ta kontakt med oss på telefon så finn me ei løysing:
Barnevernleiar Anja Brekke Moldvær 908 84 863
Kontaktperson Hilde Strand 959 84 612
Kontaktperson Tonje Skamfer Rebni 959 84 783
Kontaktperson Linda Natvik 959 84 784
Tiltakskonsulent Signe- Andrea Henden 952 17 856
 
Me har arbeidstid frå 0800-1530. For akutte hendingar utanom arbeidstid og i helgar ta kontakt med barnevernsvakta på telefon 902 13 481.
 
Barnevernleiar Anja Brekke Moldvær