Nokon får time etter jul grunna for kort intervall frå dose 2 til dose 3.

Vaksineringa kjem til å skje på LÆRDAL HELSESENTER på ettermiddag/kveld den 02.12, 08.12 og 14.12.

Alle får innkalling på SMS eller pr. telefon. Me ber om at du gjev beskjed i god tid dersom timen ikkje passar.