Informasjon om koronaviruset


Symjing

Kommunale badebasseng

26. mai 2020

Symjebasseng på oppvekst Borgund og ved Lærdalsøyri skule vert ikkje opna att dette skuleåret.

LAS

Besøk på bu og omsorgsheimen

12. mai 2020

Kjære besøkande!

Hjelp oss å halde covid-19 ute frå Lærdal bu og omsorgsheim!
Når vi no opnar for pårørande igjen kan få besøke sine kjære, lyt vi gjere dette i lys av nasjonale retningslinjer frå Helsedirektoratet.  Derfor set vi ned følgjande reglar for besøk:

 

Lærdalsøyri barnehage

Endra opningstider i Lærdalsøyri barnehage

06. mai 2020

Til foreldre og føresette