Informasjon om koronaviruset


Vegbom

Opning av veg til Kvignadalen

02. april 2020

Vegen vert opna fredag 03.04.2020 kl. 12.00

Serviceskyss

31. mars 2020

Kringom sine serviceskyss-ruter vert starta opp att frå tysdag 31. mars

Korona

Lokalt karantenevedtak vert oppheva

22. mars 2020

Søndag 15. mars fatta kommuneoverlegar i dei fleste kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane vedtak om at personar som hadde hatt opphald i ei rekke andre regionar i Norge, måtte vere i karantene i 14 dagar etter innreise til kommunen. No vert vedtaka oppheva frå søndag 22. mars.