På kvelden 16.mai fekk kommunen informasjon om ein positiv koronatest. Personen som har testa positivt er heimehøyrande i ein annan kommmune, og oppheld seg ikkje lenger i Lærdal. Det er personen sin bustadkommune som har ansvaret for vidare smittesporing.