Lærdal kommune inviterar til folkemøte (ope møte for alle) måndag 13. juni 2022 kl. 18:00 i kulturhuset (kinosalen).

Tema: framlegg til ny kommuneplan for Lærdal - arealdelen
Det blir presentasjon av planframlegget som ligg til offentleg ettersyn, moglegheit for å stille utfyllande spørsmål og koma med munnlege innspel.
Enkel servering. Vel møtt!
Ordføraren

Planframlegget kan lesast
her (trykk på lenka)