Lærdal kommune informerer om at kommunestyret har vedteke oppstart av planprosess for Kommunedelplan for naturmangfold 2024-2036, og har lagt framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn og høyring. Framlegg til planprogram og sakspapir frå møte i kommunestyret er å finne her:

Les framlegg til planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfald 2024-2036.pdf 

Les sakspapir frå møte i kommunestyret: Her

Høyringsfrist er 31.12.2022