Kommunereforma i Sogn - møte om intensjonsavtale i Vik 15.11.2015