Kommunereforma i Sogn og Fjordane - status mars 2016

Informasjon frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: status mars 2016