29. mai 2020 kl. 11:24

Informasjon om Koronaviruset

Les mer

NAV Lærdal - kontaktinformasjon

Konstituert leiar: Turid Stigen Sørensen - tlf 95 15 43 21
Rettleiar:  Marie Bukholm
Rettleiar:  Renate Birkeland
Rettleiar: Dawit Manna


Besøksadresse
Øyraplassen 7

Opningstid
NAV Lærdal nyttar timeavtalar - opningstida utan timeavtale er tysdag kl. 10 - 14.

Du får gode tenester hjå oss frå "Ditt NAV" på nav.no og vårt kontaktsenter 55 55 33 33. Der kan du bestille time hvis det er naudsynt.

Kontaktsenter har spesialnummer for pensjon 55 55 33 34 og arbeidsgjevar og behandlar
55 55 33 36.

Telefon
55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer
Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse
Postboks 83, 6886 Lærdal

Kommunenummer
1422

Organisasjonsnummer:
991 381 589