Kontrollutvalet


Innkallingar og møteprotokollar vert publisert her. Du finn fram til dei i menyen til venstre.Kontaktinformasjon til leiar og sekretær:

Leiar Njål Kaardal Golf               Tlf:                              e-post:
Sekretær Richard Nesheim        Tlf: 95 26 13 18          e-post: richard.nesheim@no.pwc.com


Medlemar i utvalet:
Britt Bruflot Gram  (nestleiar)
Egil Natvik Vestrheim
Jens Rikheim
Guri Olsen


Møteplan for kontrollutvalet 2020