Folkehelseinstituttet har beslutta at alle utenlandsstudentar skal ha tilbod om å være fullvaksinert før dei reiser tilbake til studiestaden sin til hausten.
Studentane skal ha fått 2 dosar i løpet av sommaren.
Det er derfor viktig at kommunen raskt får oversikt over studentane.
Ta kontakt med Lærdal helsesenter på tlf 57669500 snarast for registrering viss du ønskjer vaksine.
Hvis du er fullvaksinert på studiestaden treng du ikkje ta kontakt.