Kultur og fritid


Tilskudd til kulturminnetiltak

16. september 2015
Lærdal Kulturhus, vårbilete

Lærdal kulturhus

28. september 2010

Lærdal kulturhus ligg ved Lærdalselvi 100 meter frå sentrumsgata. Huset inneheld i tillegg til Lærdal kino, Norsk Villakssenter, og Sogn Kunstsenter med eigne ustillingslokalar. I tillegg har huset kafeen ”Laksen”.
Lærdal turistinformasjon plassert i resepsjonen.