Frå 01.03.21 går Lærdal kommune over til sentralt postmottak. Dette inneber at kommunen får ny postadresse. 

Ny postadresse vert:

Lærdal kommune
namn på eining
Øyraplassen 7
6887 Lærdal

Pakkepost og aviser går direkte til einingane.

Har du spørsmål kring postadresse-endringa ta kontakt med tenestetorget tlf 57641200.