Janssen vaksinen er ikkje ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19.

Med det noverande smittenivået lokalt og nasjonalt, og med den forventa framgangen i massevaksinasjon med mRNA-vaksiner, finn vi ikkje grunnlag for å vurdere å gje vaksinasjon utanfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Lærdal helsesenter