Lærdalshallen

Standard idrettshall med 44x22 meter treningsflate.

Reglar for bruk av Lærdalshallen

Treningstider - Lærdalshallen 2015/2016

For opplysningar om bruk, leige eller fordeling av treningstimar, ta kontakt med tekniske tenester tlf. 57641234. Les og meir under Idrettsanlegg.


Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Skulevegen 11
6887 LÆRDAL
 
Postadresse:
Lærdal kommune
Tekniske tenester
Postboks 83
6886 LÆRDAL
 
Telefon: 57 64 12 00 
Telefax: 57 64 12 01

E-post: post@laerdal.kommune.no

Kommunalteknisk vakttelefon utanom arbeidstid: 97 05 74 90