Hovudarbeidsoppgåver:

* Obligatorisk undervisning for grunnskuleborn
* Spesialundervisning etter sakkunnig vurdering
* Opplæring av barn frå språklege minoritetar
* Vaksenopplæring for heile kommunen
* Skuleskyss for heile kommunen, skulerute
* Skulefritidsordning (SFO)