Det er ynskjeleg at du har erfaring frå arbeid med barn for å kunne ivareta dei best mogleg i høve omsorg, leik og læring, men det er ikkje noko krav. Opplæring vil verte gjeve.
Søkjarar må vere over 18 år og legge fram politiattest før tilsetjing.
Kan du tenkja deg å jobbe saman med oss i eit travelt, men kreativt og lærerikt miljø¸ så send skriftleg søknad til anne.margrete.hatlelid@laerdal.kommune.no 
Dersom du har spørsmål kan du kontakte einingsleiar Anne Margrete Hatlelid på tlf 40 82 55 75.