Stilling som museumsvert for Sogn kunstsenter har oppstart 17.juni til 15. august.
Stilling som museumsvert for Post- og telemuseet har oppstart 29. juni til 1. august.

Sogn Kunstsenter er lokalisert i Lærdal kulturhus på Lærdalsøyri og huser ei fast samling av målaren Hans Gjesme og ei ny samtidsutstilling. Post- og telemuseet er lokalisert i Telegrafen i Lærdal sentrum. Museet viser eit oversyn over post- og telehistorien i kommunen og området rundt.

Begge stillingane kan inngå i vakter på begge musea. Arbeidstid vil vere dagtid og helg, med to fridagar i veka.
Opplæring vil bli gitt.

 

Sjå full utlysing og søk på stillinga her.