Assisterande styrar og barnehagelærar i Lærdalsøyri barnehage

Avdelingssjukepleiar/vernepleiar ved inst. og heimetenesta

Sjukepleiar/vernepleiar i Heimetenesta - Lærdal kommune

Helsefagarbeider heimesjukepleie - Lærdal kommune

Brukarstyrt personleg assistent - Lærdal kommune

Fagarbeider tekniske tenester - Lærdal kommune

 

Sjå fullstendig stillingsutlysing her