Ledige stillingar ved Sogn lokalmedisinkse senter

80 % vikariat som sjukepleiar/vernepleiar ved Sogn lokalmedisinske senter frå 18. mai til 31. august 2021
Stillingar som sommarvikarar

Søknadsfrist 07.06.2020