Årdal kommune:
I tidsrommet 2020, 2021 og 2022 har Årdal kommune tildelt fire løyve for ervervsmessig transport med snøscooter.

Fylgjande har løyva:
Sletterust Fjellservice AS v.Ole Ø Vee: leigekøyring i Sletterustområde
Idrettslaget Jotun v.Anders S Hestetun: leigekøyring i områda ved Fardal
Årdalstangen idrettslag v. Ivar Jevnaker: løypekøyring og leigekøyring i fjellområda Offerdalen og Seimsdalen.
Norsk Folkehjelp:  leigekøyring i Årdal kommune

Lærdal kommune:
I tidsrommet 2019-2021 har Lærdal kommune tildelt tre løyve for ervervsmessig transport med snøscooter.

Fylgjande har løyva:
Ole Magne Skårheim, 6888  Borgund - telefon: 92 03 60 15
Oddmund Einemo, 6888  Borgund - telefon: 90 57 29 38
Lærdal Rødekors, Hjelpekorpset - telefon: 94 27 79 52

Aurland kommune:
I tidsrommet 2020, 2021 og 2022 har Aurland kommune tildelt eit løyve for ervervsmessig transport med snøscooter i område Vatnahalsen, Reinunga, Seltuft og Kleven
Løyvet er tildelt:
Nesbø transport og service v. Morten Nesbø

Me gjer merksam på at alle tre kommunane har eigne lokale retningsliner for motorferdsel i utmark. 

Leigekøyring har slik definisjon i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §5;
- transport mellom bilveg og hytte,
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag,
- transport av funksjonshemmede,
- transport av ved,
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6