Lærdal kommune har lagt til rette for at ansatte skal kunne lese sin lønsslipp og sende inn sine reiserekningar elektronisk via Visma.net

 

For å sjå lønsslipp trykk her

For å sende reiserekning trykk her