Velkomst og innleiing av markdagen - Magnhild Aspevik – Felles Landbrukskontor ÅLA
Korleis legga til rette for å få eit godt beiteområde - Ivar Molde – eigar og bonde, og verdsarvbonde Roald Jordalen 
Omsyn til miljøverdiar under beiterydding - kva må vi passe på? - Trude K.Knagenhjelm - Statsforvaltaren i Vestland
Aktuelle støtteordningar for beiterydding og skjøtsel og stell av beite - Statsforvaltaren i Vestland og Felles Landbrukskontor ÅLA
Spørsmål og diskusjon
 
Me håpar du vert med!
Det vert enkel servering!
 
Påmelding snarast og innan måndag 30. mai til: janne.marie.reppen@laerdal.kommune.no