Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO 2020

Beitelandskap

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i deres kommune. Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks¬- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.