Alle som har fått innkalling til vaksinering med Covid 19 vaksine frå Astra Zeneca må avvente nærare beskjed om tidspunkt for vaksinering.

Folkehelseinstituttet har i dag, til liks med Danmark og fleire europeiske land, innført mellombels stans av vaksinering med denne vaksina.

Bakgrunnen er rapportering frå Danmark om mogleg alvorleg bivirkning.

Dette for å undersøke nærare om dei rapporterte, moglege biverknadene kan ha samanheng med vaksina.

Vi veit i dag ikkje kor lang tid dette vil ta.


Frode Myklebust
Kommuneoverlege