Miljøretta helsevern

Kommunane i Sogn regionråd og Årdal kommune samarbeider om å dekke oppgåver som kommunane er pålagt innanfor arbeidsfeltet miljøretta helsevern, og det er tilsett ein person i full stilling som skal driva førebyggande arbeid.


Arbeidet med miljøretta helsevern omfattar godkjenning, tilsyn, rådgjeving og rettleiing i høve til kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorar. Både private og tilsette i offentleg og privat sektor kan kontakta miljøhygenikar med spørsmål om helse og miljø.

Kontaktinformasjon

Miljøhygienikar Elin Åsnes Øvretun
E-post: Elin.Aasnes.ovretun@sogndal.kommune.no
Telefon 48 14 08 79

Besøksadresse: Dalavegen 1, inngang ved taxisentralen på Nettbuss.
Postadresse: Sogndal kommune, postboks 153, 6851 Sogndal

Meir infor på Sogndal kommune sine heimesider