Næringskvelden som var planlagt til 21. juni kl.18.00-20.00 vert utsett til hausten!