Lærdal kommune oppmodar alle til å sette eg inn i dei nye retningslinjene:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Hold minst 2 meter avstand.
Unntak: gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tenestene.

Det er også kome nye reglar og anbefalingar for påskeferien sjå link:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dette-er-anbefalingene-for-paskeferien/id2841035/