Bruken av midlane skal særleg rettast mot:

•             Støtte som kompenserer lokale verksemder sine kostnadar eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging

•             Støtte til verksemder innanfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringar, og andre verksemder som av ulike grunnar fell utanfor generelle kompensasjonsordningar.

•             Det kan også gjevast støtte til destinasjonsselskap og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssenter for natur og verdsarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Søknaden skal sendast elektronisk gjennom regionalforvaltning.no Støtte til bedrifter blir gjeve i tråd med regelverket om offentleg støtte.

 

Søk her.
eller på e-post til: trine.grottebo@laerdal.kommune.no

Frist for å søkja: 14.06.21

For meir informasjon kontakt Trine Grøttebø - tlf 92223874
epost: trine.grottebo@laerdal.kommune.no