Du kan avtale tid med sakshandsamarane ved å ringe sentralbordet på telefonnr 57641200.
Treng du tenester som td. kjøp av bygdebøker/SIMAS sekker eller kopiering, kan du ringe sentralbordet for å avtale tid.
Sentralbordet er ope måndag-fredag kl 09.00-15.00