Planarbeid for gamle Ljøsne skule

planområdet_bilde

Det vert starta privat planarbeid for å leggje til rette for næringsaktivitet på gamle Ljøsne skule. Planområdet omfattar heile skuleområdet og omkringliggjande vegsamband og parkeringsareal.  Alle kan koma med innspel til planarbeidet, og frist for innspel er sett til 30. juli 2020. Innspel vert å senda til remi@nvrlnddesign.co, gjerne med kopi til Lærdal kommune (post@laerdal.kommune.no). 

Les meir her:

Sakspapir frå kommunestyret 18.06.2020

Planinitiativ