Pedagogisk psykologisk teneste - PPT

Lærdal kommune kjøper pedagogisk psykologiske teneste tenester hjå PPT-Indre Sogn som har kontor i Årdal.

Vibeke Fuche Moe: 996 98 776
Liv Kari Kvam: 995 14 958
Ingegjerd Moene: 992 94 877
Bente Olsen Tjønn: 458 79 373
Elisabeth Formo: 915 12 250