Administrasjonsutvalet

Kontaktinformasjon til leiar:

Leiar: Audun Mo                            Tlf.: 99 20 50 06          Send e-post

Medlemar i utvalet:
Janne Marie Reppen
Jan Olav Fretland
Kathrine Mari Njåstad Blaaflat
Liv Signe Navarsete
Jan Steinar Hole
Lena Lamheller
Birgit Olaug Lervik

Utval for levekår

Kontaktinformasjon til leiar:

Leiar: Jarle Offerdal                     Tlf: 908 68 596          Send e-post

Medlemar i utvalet:
Frøydis Helland (Nestleiar)
Olav Grøttebø
Ingebjørg Voll
Gunn Kirsti Offerdal

Utval for miljø og samfunnsutvikling

Kontaktinformasjon til leiar:

Leiar: Sæmund Stokstad              Tlf: 47 65 78 99         Send e-post

Medlemar i utvalet:
Lena Lamheller (nestleiar)
Linda Natvik
Knut Opdal
Viktor Yttri

Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Kontaktinformasjon til leiar:

Leiar: Anne Marie Hovland           Tlf: 97 57 14 30         Send e-post

Medlemar i utvalet:
Bjørg Nesse  (nestleiar)
Jostein Bøthun
Inger Solheim
Viktor Yttri

Lærdal ungdomsråd

Medlemar i rådet:
Emma Hunderi - leiar
Ingrid Ljøsne - nestleiar
Per Severin Hjermann
Casper Brugrand
Martin Blaaflat

Varamedlemar:
Amanda Avendano
Andrine Hagheim
Mathilde Tønjum
Aksel Nordstrand Bøkenes