14. nov. 2020 kl. 09:02

Informasjon om Koronaviruset

Les mer

Regionalt miljøprogram for Vestland 2020

Beitelandskap

Søknadsomgangen for "Regionalt miljøprogram for Vestland 2020" opnar i dag 15.september, med endeleg søknadsfrist 15.oktober. 
Elektronisk søknad via Altinn.

Spørsmål kan rettast til Felles Landbrukskontor ÅLA. 

Alle føretak som kan søke produksjonstilskot i jordbruket, som har landbruksdrift i Vestland fylke og som oppfyller vilkåra som vert stilt i dei ulike tilskotsordningane, kan søke om regionalt miljøtilskot. 

Les meir om ordninga på hjå Fylkesmannen i Vestland si nettside. 

Link til søknadsskjema