Reguleringsendring for del av Øyramarki


Bilde Losjehus

Framlegg til ny utbygging av "Losjehustomta"

13. desember 2019

Formannskapet har vedteke å leggja framlegg til utbygging av Losjehustomta ut til offentleg ettersyn. Losjehuset brann ned i storbrannen, og den nye planen legg no til rette for nybygging på tomta.

Bilde Losjehus

Reguleringsendring for Losjehustomta og område rundt

02. juli 2019

Kommunestyret har vedteke oppstart av reguleringsplanprosess for å vurdere endring av reguleringsplanen i område der Losjehuset og Ungdomshuset på Lærdalsøyri ligg.