Renovasjon i Lærdal kommune

App - Min renovasjon

 

Simas håndterer renovasjon og slamtømming for Lærdal kommune.

Du kan laste ned app som heiter Min renovasjon der du får oversikt over når det er henting av dunkar, og legge inn varsling til deg sjølv.

Opningstid på miljøstasjon i Lærdal: Kvar tysdag 12.00-18.00

(Frå 1. mai til 1. september er det utvida opningstider til kl. 19.00 på miljøstasjonane.)

 

Renovasjons- og slamgebyr
Det er SIMAS som fastset gebyra for slamtømming og renovasjon.  Meir informasjon på www.simas.no  
 

 

Fritidsbåtar

Stortinget har vedteke ein statleg finansiert tilskotsordning for kasserte fritidsbåtar som har oppstart 1.oktober 2017. Tilskotsordninga skal bidra til å sikre forsvarleg handsaming av kasserte båtar og stimulere til auka innsamling til materialgjenvinning og anna lovleg handsaming av desse og slik forebygge at kasserte fritidsbåtar kjem på avvege.

Les meir om mottak og tilskotsordning for kasserte fritidsbåtar her.