Ryddeaksjon 2019


trevirke i elva

Om vegetasjonsrydding langs Lærdalselva og sideelvar

23. mars 2020

Kommunen vil oppfordre til å ikkje leggje trevirke (buskar og greiner) langs elvekanten ved vegetasjonsrydding i Lærdalselva eller sideelvane til Lærdalselva.

Bilde

Ikkje metallskrap-innsamling denne våren

23. mars 2020

På grunn av den uavklarte situasjonen kring korona-viruset, så vert det ikkje planlagd metallskrap-innsamling denne våren. 

Kommunale_eigedomar

Nyttar du kommunen sine areal til oppbevaringsplass?

25. juni 2019

Lærdal kommune starta i vår ein ryddeaksjon i heile bygda, for at kommunen skal stå fram som ei ryddigare, reinare og meir attraktiv bygd.  Dette gjeld også for kommunen sine eigedomar, og teknisk drift er i gang med rydding av kommunen sine areal. I samband med dette, ser me at mange av dei kommunale eigedomane vert nytta av private som oppbevaringsplass (bilete over er berre for illustrasjon, og er ikkje frå Lærdal).

Bilde

Ryddeaksjonen 2019 - me er i gang!

04. april 2019

Svært mange lærdøler er no godt i gang med vårrydding av sine eigedomar, og Ryddeaksjonen 2019 har fått enormt god respons frå spesielt gardbrukarar i Lærdal. 

Det er veldig kjekt om nokon legg ut litt bilder i sosiale mediar under ryddinga dykkar med emneknaggen #GrøneLærdal og/eller #heileLærdalryddar.  Det kan vere bilete av haugen med skrap, dugnadsgjengen din, ein hjelpsom nabo, noko interessant du fann under ryddinga di eller noko anna du tykkjer er artigt å dele.  Brukar du ein eller begge emneknaggane på bileta dine av Ryddeaksjonen 2019 og deler på Facebook og/eller Instagram innan 01. mai 2019, er du med i trekninga på gåvekort med verdi 1000 kr på FK-butikken i Lærdal! 

Søppel

Bør du rydde?

01. februar 2019

Lærdal kommune startar no opp ein større ryddeaksjon i heile Lærdal, som eit ledd i målsetjinga om å bli ei vakrare, ryddigare og reinare bygd.  Kommunen har kjennskap til fleire ulovlege tilhøve, som kan føre til ulovlegheitsoppfølging med gebyr og bøter, og i verste fall vert saka meld til politiet. Frå 1. mai 2019 kjem kommunen til å sette i verk ulovlegheitsoppfølging på slike saker.  Kommunen vil oppfordra alle til å rydde på eigen eigedom før 1. mai, og det vil bli lagt til rette med ulike tiltak i vekene framover.