14. nov. 2020 kl. 09:02

Informasjon om Koronaviruset

Les mer

Kultur og fritid

Kulturskule

Prisar kulturskulen
Prisar per semester 2019 2020
Grunnopplæring 1.700,- 1.000,-
Instrumentopplæring 1.700,- 1.700,-
Elevar over 20 år 1.700,- 1.700,-
Instrumentleiga  300,- 300,-
 
 
Lærdal kommune gjev søskenmoderasjon med 25 % rabatt for andre barn. Ingen skal betala for meir enn to fulle plassar.
 
 
 
Kulturhus
 
Lærdal kommune administrerer utleige av kultursalen, tlf 57 64 12 00. Teknisk hjelp og tilrettelegging er ikkje inkludert i leigeprisane. Slik tilrettelegging må bestillast i tillegg. Utleigesatsane varierer etter areal, brukar og type hending. Ta kontakt med kommunen for å få prisen som er tilpassa ditt arrangement. 

 
 
Kino  
 
Prisar kino
  2019 2020
Vaksne, minstepris 100,- 120,-
Barn, minstepris 80,- 80,-

Rabattkort der kvar 10. film er gratis. Premierefilmar har særskilte prisar.
 
Bibliotek
 
Gebyr Bibliotek
  2019 2020
Gebyr for overskridd utlånsfrist for video/dvd (pr utlånsdag) 45,- 50,-
Andregong purregebyr på bøker og musikk 55,- 60,-
 
Erstatningskrav for ikkje returnert materiale vert sett i høve til alder/verdi og tal på utlån.
 
Kvammegården
Servicesentralen administrerer utleige av Kvammegården, tlf 57 64 12 00. Avtal vilkår med utleigar i god tid på førehand.
 
Stemneplassen Stavarekkja
Servicesentralen administrerer utleige av Stavarekkja, tlf 57 64 12 00. Avtal vilkår med utleigar i god tid på førehand.