Barn og oppvekst

Barnehage

Prisar barnehage
Prisar/månad 2019 2020
Tilbod A (forklaring under) 2.990,-

3.135,-

Tilbod B 2.150,-

2.215,-

Kjøp av einskilddag 260,- 270,-
Gebyr for sein henting 125,- 130,-

Lærdal kommune gjev søskenmoderasjon med 30 % rabatt for andre barnet i familien (nest eldste) og 50 % for andre barn i familien. Det vert ikkje gjeve søskenmoderasjon for måltid.

 
Prisar på måltid i barnehagen
Prisar måltid/månad 2019 2020
Lunsj 240,- 245,-
Ettermiddagsmat 120,- 125,-


Barnehagane i Lærdal har tilbod A og B: 
 
Barnehage tilbod i Lærdal
Tilbod Opphald
Tilbod A Dagleg opphaldstid 8 1/2 - 9 3/4 time
Tilbod B Dagleg opphaldstid 6 3/4 time

 
 
 
 
Skulefritidsordning (SFO)  
 
Prisar på skulefritidsordninga (SFO)
Prisar/månad 2019 2020
Tilbod 1 (forklaring under) 1.750,- 1.800,-
Tilbod 2 2.440,- 2.515,-
Pris for einskilddag 260,- 270,-
Gebyr for sein henting 125,- 130,-

 Lærdal kommune gjev søskenmoderasjon med 30 % rabatt for andre barnet i familien (nest eldste) og 50 % for andre barn i familien. Det vert ikkje gjeve søskenmoderasjon for måltid.

 
 
Prisar måltid skulefritidsordninga (SFO)
Prisar måltider/månad 2019 2020
Frukost 155,- 160,-
Drikke (Lærdalsøyri) 38,- 39,-


Plassar i skulefritidsordningen i Lærdal er delt i to kategoriar:
 
Tilbod skulefritidsordninga i Lærdal
Tilbod Opphald
Tilbod 1 Opphaldstid 6 - 14 timar pr. veke, før eller etter skuletid
Tilbod 2 Opphaldstid 15 - 21 timar pr. veke, før og etter skuletid


SFO ved Oppvekst Borgund kan følgja dagleg opningstid i barnehagen så lenge tiltaket vert gjeve i Borgund barnehage. Opningstida kan tilpassast lokale behov og ynskje.
 
 
 
 
Leirskuleopphald på Frønningen skule
 
Leigeprisar for inntil 6 personar
Leigeprisar leirskuleopphald Frønningen skule
  Døgnpris Vekepris Vekepris (ved 2 veker leige)
Bustad 395,- 1.560,- 1.300,-
Skule 590,- 2.360,- 1.970,-
Bustad + skule 990,- 3.900,- 3.280,-

Tillegg ved fleire enn 6 personar
Kr 50,- per døgn/person, kr 200,- per veke/person
Reinhald og vaktmeisterteneste
Kroner 500,- per time medgått tid (minstesats kr 500,-)