Helse og omsorg

Prisane gjeld frå 01.01.2019.
 
Lærdal bu og omsorgsheim
Tilbod 2019 2020
Middag med suppe/dessert
100,-  103,-
Middag 67,- 70,-
Lunch 42,- 43,-
Full kost (drikk ikkje inkludert)
177,-  180,-
Suppe
32,- 35,-
Frukost 38,- 41,-
Kveldsmat
38,- 41,-
Kaffi med kaffimat
25,- 28,- 
Lunch inkl kaffi m. kaffimat ved nytte- og trivselsopphald (aktivitetsstova/dagsenter)
82,- 85,-
Eigendel drosje nytte- og trivselsopphald
71,-  74,-
Eigendel drosje til torsdagsklubben i Borgund
71,-  74,-
Amb-vaktmeistertenester (pr time)
105,-  108,- 
Vask av tøy - pr mnd 309,- 318,-
Leige av tekstilar - pr mnd 154,- 159,-

 Heimehjelp - timesats
Inntekt 2019 2020
Inntil 2G (*)
95,-
 98,-
Inntekt 2G - 3G
129,-
132,-
Inntekt 3G - 4G
163,-
166,-
Inntekt 4G - 5G
241,-
244,-
Inntekt over 5G
299,-
 302,-

Heimehjelp - abonnement
Inntekt 2019 2020
Inntil 2G (*)
210,-
210,-
Inntekt 2G - 3G
801,-
804,-
Inntekt 3G - 4G
1 279,-
 1 282,-
Inntekt 4G - 5G
1 922,-
 1 925,-
Inntekt over 5G
2 404-
2 407,-

 (*) Grunnbeløpet i Folketrygda er 96 883,- per 01.05.18


Tryggleiksalarm
Leige av tryggleiksalarm - pr. mnd 2019 2020
Inntekt under 2G 222,- 225,-
Inntekt over 2G 278,- 281,-


 

Helse

Gebyr- og betalingssatsar innan helseområdet vert bestemt nasjonalt. Du finn desse som oppslag på Lærdal Helsessenter.