Sjukepleiar-/vernepleiarstilling Sogn lokalmedisinske senter

80% ledig fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar frå 1. juli. Stillinga er i tredelt turnus med langvakter kvar fjerde helg.

Søknadsfrist 30.05.2020.