Vedtak om ny forskrift for skulekrins/opptaksområde

 

 

Kommunestyret gjorde i møte 09.02.2017 vedtak om ny forskrift for skulekring/opptaksområde for skulane i Lærdal.  Trykk på linkane under for meir informasjon.

Ny forskrift

Kartvedlegg

Saksdokument kommunestyret