14. nov. 2020 kl. 09:02

Informasjon om Koronaviruset

Les mer

Smiso Sogn og Fjordane skifter namn til Nok. Sogn og Fjordqane

Nok. Sogn og Fjordane er eit Kompetansesenter mot seksuelle overgrep. Ordet «nok» representerer ikkje ei forkorting, men kva vi jobbar med. Nok. signaliserer eit tydeleg stopp-punkt og speglar sentera sin felles visjon «Ingen skal bli utsett for seksuelle overgrep». Samstundes visar namnet til målgruppa si eigenkraft og styrke. No er det Nok. markerer endring, håp og framtid i tråd med vårt slagord «Saman finn vi vegen vidare». 

Nok. er eit tverrfagleg lågterskel og gratis hjelpetilbod til utsette for seksuelle overgrep og deira pårørande. Vi er og ein fagressurs som tilbyr rettleiing og undervising til skuleklassar, lærarar, barnehagetilsette, helsepersonell og andre fagpersonar. Tilbodet vårt inneber blant anna einesamtalar, juridisk rettleiing, konsultasjon- og rettleiing i einskildsaker og førebyggjande arbeid i våre tilhøyrande kommunar.

Les meir om senteret og våre tilbod på www.noksognogfjordane.no

 7fIXqqY 9H zAbOcAAAAASUVORK 5CYII=
Kontaktinformasjon;
Nok. Sogn og Fjordane
Hornnesvegen 1
6809 Førde

Tlf: 57 72 10 70 / 94 89 28 23

e-post: post@noksognogfjordane.no