Lærdal kommune har:
Frå 1. august ledige plassar i skulefritidsordninga ved:
• Lærdalsøyri skule
Frå 15. august ledige plassar i skulefritidsordninga ved:
• Borgund skule (SFO held til i Borgund barnehage)
Frå 15. august ledige barnehageplassar ved:
• Lærdalsøyri barnehage
• Borgund barnehage
 
Søknadsskjema skal sendast elektronisk, og det finn ein på barnehage.visma.no/laerdal eller skole.visma.com/laerdal /www.laerdal.kommune.no.
 
Søknadsfrist: 1. februar 2023