For å søkje om motorferdsel i utmark i kommunane Årdal, Lærdal eller Aurland føl linkane under:

Årdal kommune

Lærdal kommune

Aurland kommune