Sosiale tenester

NAV lærdal sitt ansvar for sosiale tenester, jmf sosialtjenesteloven:

 

 Oppysning, råd og rettleiing

  • § 17 Opplysning, råd og rettleiing

Økonomisk sosialhjelp

  • § 18 Stønad til livsopphald
  • § 19 Stønad til særlege tilfeller

Midlertidig bustad

  • § 27 Midlertidig botilbud

Kvalifiseringsprogrammet

  • § 29 Kvalifiseringsprogrammet