Oppysning, råd og rettleiing

§ 17 Opplysning, råd og rettleiing
Økonomisk sosialhjelp

§ 18 Stønad til livsopphald
§ 19 Stønad til særlege tilfeller
Midlertidig bustad

§ 27 Midlertidig botilbud
Kvalifiseringsprogrammet

§ 29 Kvalifiseringsprogrammet